Tuesday, December 07, 2004

 

VERPONDING ONROEREND GOED

OAN 113.1 BELASTINGKOHIER 1749 MET GEGEVENS OAN 113.2 MET VERP.NRS.
( HUURDERS * ; EIGENAAR +; EIG./BEWONER *+; ONBEKEND NIETS)

Verp nr. straat naam

001. OOSTEINDE N SCHUIJT JACOBUS ERVEN VAN + N.V.T.
001. " REYNDERS DIRKJE MAN & VROUW * f 8.--.--
002. " PAARDENSTAL
003. " BERNAE ELIAS NUNIS + N.V.T.
003. " NASSON ABRAHAM * f 13.--.--
OOSTEINDE

010 GANSOOGSTR N FLATER JAN HENDRIKSZ f 8.--.--
010 " N GROEN ANTHONY, DE VROUW VAN f 4.10.--
011 " N JACOBZ JAN WED VAN f 5.--.--
011 " N BOLWINDEN STEEVEN WED VAN f 4--.--
011 " N GOYER DE WILLEM f 3.--.--
012 " N DE JOODE KERK
013 " N BASSAN ELASAR f 10.10.--
013 GANSOOGSTR N BASSAN SALOMON f 3.--.--
022. " BONNET WED BURGEMEESTER f 19.10.--
022 " ALS VERCOOPSTER VAN WIJNEN f 3.--.--
022 " EN VAN GEDESTILEERDE WATEREN f 85.--.--

GASTHUYSSTR
028 " NAGTGLAS ADRIAAN WED VAN f 62.--.--
028 " VAART VAN DER JACOB
028 " VAART V/D VOOR EEN KOEY f 1. 1.--
029 " RUYSENDAAL ARENT f 32.--.--
GASTHUYSSTR
032 " NAGTGLAS JAN
032 " NAGTGLAS JAN f 45. 5.--
032 " 18 SCHEPEL HAVER BESAY f 3.12.--
051 " WOLFF CORNELIS DE JONGE
051 " WOLFF CORNELIS DE JONGSTE f 26.--.--
051 " ALS WIJNKOPER EN DISTELATEN f 120.11.--
071 TURFPOORT N SCHRIEK EVERT
071 " N SCHRIEK EVERT f 92.11.--
071 " N ALS BROUWER f 355.16.--
098. PEPERSTR ZO VALK CORNELIS ECHTG
098. " ZO VALK CORNELIS
099. " ZO BRUIJN DE JONGH WED + (113.2)
099. " ZO KOLK ARNOLDUS * (113.2)
099. " ZO HARTMAN CORNELIS WED
100. " ZO BRUIJN DE JONGH WED + * (113.2)
100. " ZO KOLK ARNOLDUS (113.1)
101. " ZO ----
102. " ZW KERKHOFF VAN HENDRIK + (113.2)
102. " ZW WIJGERS AALTJE * (113.2)
103. " W COS JAN +
103. " W LONDEN VAN TOMAS *
104. " W BOS ELBERT +
104. " W PASSCHIER JOHANNES WED *
104. PEPERSTR W PASSCHIER JOHANNES
133. ANNASTR N KLINKENBERG WILLEM
133. " N NEDERBERG KINDEREN VAN
134. " N ARIEBAAS FIJTJE
135. " N COHEN SALOMON
135. " N COHEN SALOMON f 20.--.--
135. " N ALS VLEESHOUWER f 151. 7.--
147. ANNASTR
148. BERGSTR N
153. " N
154. BERGSTR Z AFGEBROKEN
161. DE MARKT O VRIES DE DIRK
166. " O GROEN CLAAS
166. " O GROEN CLAAS f 93.--.--
166. " O ALS WIJNVERK. & DESTILAAT f 94.11.--
174. " W GODERNSZ EPHRAM
174. " W GODERNSZ EPHRAIM f 29..--.--
174. DE MARKT W ALS VLEESHOUWER IN COMP. f 263.18. 8
175. PEPERSTR NO BRUIJN DE JONGH WED +
175. " NO BRUIJN DE JONGH WED f 17.--.--
175. " NO VERKOOPSTER VAN GEDISTILEERDE WATEREN f 77.--.--
175. " NO ........ CORNELIS *
176. " N BRUIJN DE JONGH WED +
176. " N DARTELE VAN JAN *
176. " N BATRAM JOHANNIS * (113.2)
177. " N DINGEMANS JAN + (113.2)
177. " N TEUNISZ DIRK WED (113.2)
177. " NO VEEN RIJKSZ STEEVEN WED (113.1)
177. " N BERG VAN DEN PIETERS JOHA (113.1)
178. " O WOLFF DE CORNELIS + (113.2)
178. " NO VUYST RUT WED
178. " O VLIET VAN DER CORNELIS *
179. " NO REMKES HARMANUS
179. " O PASSCHIER HENDRIK
180. " W CLAES JOSIAS / CLAASZ
181. " W BIJL ELBERT AARTSE +
181. " W GROENHEIJT MECHIEL *
182. " W JONG DE MARTA / CLAES WED +*
183. " W DINGEMANS JAN + (113.2)
183. " W BERG VAN DEN PIETER JOHANNIS (113.2)
183. " W TEUNISZ DIRK WED (113.1)
184. " NW WOLFF DE CORNELIS +*
185. " W WOLFF DE CORNELIS +
185. " W CANTINGH JOHAN *
185. " W SARRY JAIMES / SERRI
186. " W COLBERT CLAES +
186. " W SCHAGEN VAN JANNIS WED *
187. PEPERSTR W GRAAF DE JACOBUS LEENDERT
188. ANNASTR N GODERSZ ABRAHAM
189. KERKSTR N BOS LAMMERT + (113.2)
189 " N AMSOM VAN TEUNIS *
189. " N ROSMOLE ALBERT *
189 " N RIJNDERS AGNIETJE *
190. " N LOFVELT CATARINA
191. " N LIGTENBERG JAN
192. " N DINGEMANS JAN +
192. " N SCHAAP MARGARIETJE *
192. " N DONKER RIJK *
193. " N WILKES JAN
194. " N PERK ELBERT JANSZ
195. " N VELZEN VAN DER WOUTER
195. " N VELZEN VAN DER WOUTER f 34.--.--
195. " N VERK. WIJNEN & GEDIST. WATEREN f 94.11.--
196. " N TULLING ANTONY
197. " N SIBOL HENDRIK
197. KERKSTR N INKHOORN HENDRIK
198. BUSSEMER N AMSON VAN SIJMEN +
198. " N BORGING (BURGENT) JAN (SOLDAAT)*
199. " N MICHOU PIERRE WED+
199. " N WAART VAN DE JOHANNES
200. " N -----
201. " N MICHOU PIERRE WED +
201. " N HARDER GERRIT*
202. " N INKTHOOREN HENDRIK +
202. " N KLOP SIESILIA *
202. " N VERMEULE CECILIA
203. " N WOLFF DE CORNELIS +
203. " N HARDER GIJSBERT *
204. " N RIJKSEN GIJSBERT +
204. " N JANSZ HENDRIK WED +
205. " N DAAMS HENDRIK, KINDEREN VAN +
205. " N CLAAS NEELTJE
205. " N SMALLENBURG BARENT
206. " N TULLINGH ANTHONY +
206. " N EEN SOLDAAT *
206. " N MEESTER ANTONY WED
207. " N BALKSCHOTEN VAN TEUNIS +
207. " N ........... ANTONIE *
207. " N VERMAAS WED
208. " N WEELDEREN VAN CLAAS
209. " N BONNET BARTHEL + (113.2)
209. " N HARDER WILLEM WED. * (113.2)
209. " N DOEKES GEERTRUY 2 DOCH¬TER (311.1)
210. " N HARDER WILLEM WED (113.1)
210. " N BONNET BARTHEL + (113.2)
210. " N RUYTER BARENT * (113.2)
211. " N SPIL CASPAR +
211. " N SCHAGEN VAN YDA
211. " N BEEN(E) JAN *
212. " N SURMONT HEER VAN VLOSWIJK +
212. " N OUWEROGGE GIJSBERT (PASTOOR) *
213. " N COLBERT CLAES +
213. " N DOEKESSE CORNELIS *
214. " N SCHRIEK BEATRIX +
214. " N WETTUM (WETTEM) VAN JAN *
215. " N TREESELE DIRK +
215. " N EKKEVELD VAN ANTONY *
215. BUSSEMER N SCHRAM PIETER WED
216. KERKSTR Z WALLIS TOMAS
217. " Z BAKKER ARY
217. " Z JANSZ PAULUS
217. KERKSTR Z GHIELEN JAN
218. ANNASTR N SLUIJS VAN DER GERRIT
219. KERKSTR Z GEUS ALBERT
220. BUSSEMER Z AMSON SIJMEN + (LEDIG)
220. " Z DIRKS AALTJE
220. " Z BAKKER AALTJE
220. " Z EVERS GERRITJE
221. " Z COS JAN +
221. " Z WIT DE JAN *
222. " Z GROOT DE CLAAS ANNETJE f 1.15.--
222. " Z BEEN HENDRIK f 8.--.--
222. " Z BET GEESJE f 1.15.--
222. " Z WAARD NEELTJE f 1.15.--
223. " Z GUYKING CAPARIS + N.V.T.
223. " Z DERTELE VAN JAN f 5.--.--
223. " Z RIDDER DE WILLEM * f 15.10.--
223. " Z RIDDER DE HENDRIK *
223. " Z MILITIE N.V.T.
224. " Z DOEKES CORNELIS f 4.15.--
224. " Z HAAN JOOSTEN JAN WED. *+ f 38.--.--
225. " Z HAAN JOOSTEN JAN WED + N.V.T.
225. " Z GERRITSZ BARENT * f
226. " Z VEEN STEVEN RIJKSE + N.V.T.
226. " Z KLIJBOL HENDRIK f 13.10.--
227. " Z JOBMAN CORNELIS WED + f 17.10.--
228. " Z GUYKING CASPARIS +
228. " Z LAMBERTS CORS (SOLDAAT) *
228. " Z LAMMERS ARIAANTJE
229. " Z JONGH DE CLAES WED. +
229. " Z MUTS WILLEM *
229. " Z EEN SOLDAETE VROUW *
229. " Z SMIT PIETER *
230. " Z GEUS THOMAS +
230. " Z CODDEBEIJER DE WILLEM WED. *
230. " Z GRIET UYT DE LAESTE STUYVER *
230. " Z BOURLAGEN JAN
231. " Z MICHOU PIERRE WED. +
231. " Z EEN SOLDAAT *
231. BUSSEMER Z HARDER GERRIT
240. GIJGELSTR N
241.
242.
243. " STAL ZONDER BEWOONDERS
244.
248. FYTUSSTR N
249.
250.
251. " N KOOT VAN HENDRIK
251. " N KOOT VAN HENDRIK
251. " N ZEDERT MEY 1749 LAMBERT RUYTER f 4.--.--
251 " N RUYTER DE LAMBERT
279. YSAKE ELIAS ALS VLEESHOUWER INSAOLVENT
279. NIETS VAN TE HALEN
308. BON LUBBERZ WED f 42.--.--
308. ALS VLEESHOUWER EN SPEKSLAGER f 17.--.--
308. TWEE VARKENS f 4.--.--
VROUWESTR
319. " PASSAGIEGELD f 21.--.--
CATTENHAGE
334. " BOURITIUS POSTMEESTER V. PAARDEN f 5.12.--
334. " STELDER JAN f 21.--.--
334 " VOS CHRISTOFFEL f 16.--.--
334 " BOURITIUS POSTMEESTER
334 " VOOR ZIJN PAARDEN f 10.11.--
367. LOFVELT PIETER f40.--.--
367. DAAR ONDER IN QUAALEBRINK
368. KOOT VAN JAN f 38.--.--
368 ALS WIJN EN DRANKVERKOPER f 94.11.--

407. BINNENHAVEN EEN KOORNMOLEN
_____________________________________________________________
BUSSUM OAN 113.1
Verpondingnummer - naam - belastingaanslag 1749
408 Elbert Rijksz Perk f 30. 5.--
409 Evert Lubbertz f 9.15.--
410 Jan Brand f 20.--.--
411 De Kapel
412 Jacob Willemsz Steur f 37. 5.--
413 Peter Ledder f 16.--.--
414 Jacob Huysman f 46. 5.--
415 Pieter Jacobz Ruyter f 21. 5.--
416 Harmen de Jong f 64.--.--
417 Marten Gijsbertz f 68.--.--
418 Claas Gerritz Fokker f 43.10.--
419 Gijsbert Pieterz Hol f 9.15.--
419 Cornelis IJsbergen f 13. 5.--
420 In de roomse kerk een persoon f 3. 5.--
421 Abraham Antonisz f 26.10.--
422 Pieter Gijsbert Huysman f 29. 5.--
423 Willem Gijsbertz Steur f 47. 5.--
424 Hendrik Martenz f 33.10.--
425 Lambert Jansz f 39. 5.--
426 Roelof Gerritz f 57. 5.--
427 Sijmen Jacobsz f 14.10.--
428 Hendrik Jacob Boelhouwer f 17.--.--
430 Hendrik Meyerde f 32.10.--
___________
f 679.10.--
430 Jan Geun f 19. 5.--
431 IJsbrand Jansz f 7.--.--
432 De Wed Rijk Claasz de Boer f 50.10.--
433 Jacob Gerritsz Ruysendal f 71.15.--
434 Gijsbert Huysman f 8.--.--
435 Andries van Hulsbergen f 6.--.--
435 De Wed Lambert Keijser f 7.--.--
436 De Wed Jan Ewouds f 43.10.--
437 Coppen Coppensz f 30.15.--
438 Lambert Coppen f 44.15.--
439 Wed Willem Lubbertz en dogter f 5.10.--
440 Rijk Woutersz f 6.--.--
440 Gerrit Gerritsz f 6.--.--
441 Roelof van Stranden f 58.--.--
442 Wouter van Laerssum f 8.10.--
442 Dirk Nagel f 6.--.--
443 Elbert Correl f 3.--.--
444 Harmen Schalk f 34.--.--
445 Jan Jansz Ligter f 8.--.--
446 Jacob Pietersz Ruyter f 26.10.--
447 Jan Teunisse Post f 18.15.--
447 Cornelis Jacobz Dekker f 15.10.--
447 Fredrik Christiaanz f 10.15.--
___________
f 495.--.--
448 Jan van Elten f 11.15.--
448 Jan Schalk f 7.--.--
448 Jacob van Laren f 3. 5.--
448 Wed. Gijsbert Steur f 10.15.--
449 Meyndert Jansz f 20. 5.--
449 Wouter Schalk f 21. 5.--
450 Rut Teunisz en Jan Willems f 24.10.--
451 Hendrik Snijder f 5.--.--
452 Hendrik de Boer f 34.10.--
452 Jannetje Pronk f 2. 5.--
453 Jacob Jansz Ruysendaal f 28. 5.--
________
BuytenhuysenÄ
... Veel weggelaten
455 Pieter Claasz de Goyer f 51..--.--
455 Hendrik Cornelisz Slykhuys f 6.10.--
474 Willem Ruysendaal f 48.--.--
... Lambert Eemen Coopmanschap f 69.--.--
... Pieter Groen in de Watermolen f 6.10.--
... Johannes Groenhart f 4. 5.--
... Wed. Evert Borman f 4. 5.--
... Jan Hendriksz op de Bleek f 45.--.--
__________
f 129.10.--
___________________________________________________
Opmerking:
1. Opmaak van 'Verponding Onroerend Goed ' (N 113 749) nog niet geheel voltooid.
2. Plattegrond Vesting Naarden: Detail van de kopiekaart van Fabius ca. 1725. Herdruk van de Stichting Vijverberg te Naarden.
______________________________
F.J.J. de Gooijer
HISTORIE VAN HET GOOI, GOOIERS EN ERFGOIERS 
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl

Voor afbeeldingen en foto's, zie:
http://gooiland.vijftigplusser.nl

Labels:
<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?