Friday, October 21, 2011

 
Posted by Picasa
Vestingstad Naarden op de Gooilandkaart van ca. 1730

Monday, March 21, 2011

 
Posted by Picasa
Plattegrond van Vesting Naarden ca. 1725

Friday, May 09, 2008

 

NAARDEN KADASTERKAART 1832

Posted by Picasa Binnenhaven. Kattenhaagstr. Vrouwestr. Vitusstr. Gijgelstr. Bussummerstr. Schoolstr. Pastoorstr.

 
Posted by Picasa Bussummerstr. Kerpad. Bergstr. Annastr. Turfpoortstr. Gasthuisstr. Beijert. Peperstr.

 
Posted by Picasa Kooltjesbuurt. Oude Haven. Schipperstr. Kloosterstr. Regenboogstr. Sluisstr. Jan Massenstr.

 
Posted by Picasa Huizerpoortstr. Wijde Marktstr. Gansoordstr. Oosteindestr. Marktstr. Pijlstr. Oostwalstr.

Tuesday, December 07, 2004

 

VERPONDING ONROEREND GOED

OAN 113.1 BELASTINGKOHIER 1749 MET GEGEVENS OAN 113.2 MET VERP.NRS.
( HUURDERS * ; EIGENAAR +; EIG./BEWONER *+; ONBEKEND NIETS)

Verp nr. straat naam

001. OOSTEINDE N SCHUIJT JACOBUS ERVEN VAN + N.V.T.
001. " REYNDERS DIRKJE MAN & VROUW * f 8.--.--
002. " PAARDENSTAL
003. " BERNAE ELIAS NUNIS + N.V.T.
003. " NASSON ABRAHAM * f 13.--.--
OOSTEINDE

010 GANSOOGSTR N FLATER JAN HENDRIKSZ f 8.--.--
010 " N GROEN ANTHONY, DE VROUW VAN f 4.10.--
011 " N JACOBZ JAN WED VAN f 5.--.--
011 " N BOLWINDEN STEEVEN WED VAN f 4--.--
011 " N GOYER DE WILLEM f 3.--.--
012 " N DE JOODE KERK
013 " N BASSAN ELASAR f 10.10.--
013 GANSOOGSTR N BASSAN SALOMON f 3.--.--
022. " BONNET WED BURGEMEESTER f 19.10.--
022 " ALS VERCOOPSTER VAN WIJNEN f 3.--.--
022 " EN VAN GEDESTILEERDE WATEREN f 85.--.--

GASTHUYSSTR
028 " NAGTGLAS ADRIAAN WED VAN f 62.--.--
028 " VAART VAN DER JACOB
028 " VAART V/D VOOR EEN KOEY f 1. 1.--
029 " RUYSENDAAL ARENT f 32.--.--
GASTHUYSSTR
032 " NAGTGLAS JAN
032 " NAGTGLAS JAN f 45. 5.--
032 " 18 SCHEPEL HAVER BESAY f 3.12.--
051 " WOLFF CORNELIS DE JONGE
051 " WOLFF CORNELIS DE JONGSTE f 26.--.--
051 " ALS WIJNKOPER EN DISTELATEN f 120.11.--
071 TURFPOORT N SCHRIEK EVERT
071 " N SCHRIEK EVERT f 92.11.--
071 " N ALS BROUWER f 355.16.--
098. PEPERSTR ZO VALK CORNELIS ECHTG
098. " ZO VALK CORNELIS
099. " ZO BRUIJN DE JONGH WED + (113.2)
099. " ZO KOLK ARNOLDUS * (113.2)
099. " ZO HARTMAN CORNELIS WED
100. " ZO BRUIJN DE JONGH WED + * (113.2)
100. " ZO KOLK ARNOLDUS (113.1)
101. " ZO ----
102. " ZW KERKHOFF VAN HENDRIK + (113.2)
102. " ZW WIJGERS AALTJE * (113.2)
103. " W COS JAN +
103. " W LONDEN VAN TOMAS *
104. " W BOS ELBERT +
104. " W PASSCHIER JOHANNES WED *
104. PEPERSTR W PASSCHIER JOHANNES
133. ANNASTR N KLINKENBERG WILLEM
133. " N NEDERBERG KINDEREN VAN
134. " N ARIEBAAS FIJTJE
135. " N COHEN SALOMON
135. " N COHEN SALOMON f 20.--.--
135. " N ALS VLEESHOUWER f 151. 7.--
147. ANNASTR
148. BERGSTR N
153. " N
154. BERGSTR Z AFGEBROKEN
161. DE MARKT O VRIES DE DIRK
166. " O GROEN CLAAS
166. " O GROEN CLAAS f 93.--.--
166. " O ALS WIJNVERK. & DESTILAAT f 94.11.--
174. " W GODERNSZ EPHRAM
174. " W GODERNSZ EPHRAIM f 29..--.--
174. DE MARKT W ALS VLEESHOUWER IN COMP. f 263.18. 8
175. PEPERSTR NO BRUIJN DE JONGH WED +
175. " NO BRUIJN DE JONGH WED f 17.--.--
175. " NO VERKOOPSTER VAN GEDISTILEERDE WATEREN f 77.--.--
175. " NO ........ CORNELIS *
176. " N BRUIJN DE JONGH WED +
176. " N DARTELE VAN JAN *
176. " N BATRAM JOHANNIS * (113.2)
177. " N DINGEMANS JAN + (113.2)
177. " N TEUNISZ DIRK WED (113.2)
177. " NO VEEN RIJKSZ STEEVEN WED (113.1)
177. " N BERG VAN DEN PIETERS JOHA (113.1)
178. " O WOLFF DE CORNELIS + (113.2)
178. " NO VUYST RUT WED
178. " O VLIET VAN DER CORNELIS *
179. " NO REMKES HARMANUS
179. " O PASSCHIER HENDRIK
180. " W CLAES JOSIAS / CLAASZ
181. " W BIJL ELBERT AARTSE +
181. " W GROENHEIJT MECHIEL *
182. " W JONG DE MARTA / CLAES WED +*
183. " W DINGEMANS JAN + (113.2)
183. " W BERG VAN DEN PIETER JOHANNIS (113.2)
183. " W TEUNISZ DIRK WED (113.1)
184. " NW WOLFF DE CORNELIS +*
185. " W WOLFF DE CORNELIS +
185. " W CANTINGH JOHAN *
185. " W SARRY JAIMES / SERRI
186. " W COLBERT CLAES +
186. " W SCHAGEN VAN JANNIS WED *
187. PEPERSTR W GRAAF DE JACOBUS LEENDERT
188. ANNASTR N GODERSZ ABRAHAM
189. KERKSTR N BOS LAMMERT + (113.2)
189 " N AMSOM VAN TEUNIS *
189. " N ROSMOLE ALBERT *
189 " N RIJNDERS AGNIETJE *
190. " N LOFVELT CATARINA
191. " N LIGTENBERG JAN
192. " N DINGEMANS JAN +
192. " N SCHAAP MARGARIETJE *
192. " N DONKER RIJK *
193. " N WILKES JAN
194. " N PERK ELBERT JANSZ
195. " N VELZEN VAN DER WOUTER
195. " N VELZEN VAN DER WOUTER f 34.--.--
195. " N VERK. WIJNEN & GEDIST. WATEREN f 94.11.--
196. " N TULLING ANTONY
197. " N SIBOL HENDRIK
197. KERKSTR N INKHOORN HENDRIK
198. BUSSEMER N AMSON VAN SIJMEN +
198. " N BORGING (BURGENT) JAN (SOLDAAT)*
199. " N MICHOU PIERRE WED+
199. " N WAART VAN DE JOHANNES
200. " N -----
201. " N MICHOU PIERRE WED +
201. " N HARDER GERRIT*
202. " N INKTHOOREN HENDRIK +
202. " N KLOP SIESILIA *
202. " N VERMEULE CECILIA
203. " N WOLFF DE CORNELIS +
203. " N HARDER GIJSBERT *
204. " N RIJKSEN GIJSBERT +
204. " N JANSZ HENDRIK WED +
205. " N DAAMS HENDRIK, KINDEREN VAN +
205. " N CLAAS NEELTJE
205. " N SMALLENBURG BARENT
206. " N TULLINGH ANTHONY +
206. " N EEN SOLDAAT *
206. " N MEESTER ANTONY WED
207. " N BALKSCHOTEN VAN TEUNIS +
207. " N ........... ANTONIE *
207. " N VERMAAS WED
208. " N WEELDEREN VAN CLAAS
209. " N BONNET BARTHEL + (113.2)
209. " N HARDER WILLEM WED. * (113.2)
209. " N DOEKES GEERTRUY 2 DOCH¬TER (311.1)
210. " N HARDER WILLEM WED (113.1)
210. " N BONNET BARTHEL + (113.2)
210. " N RUYTER BARENT * (113.2)
211. " N SPIL CASPAR +
211. " N SCHAGEN VAN YDA
211. " N BEEN(E) JAN *
212. " N SURMONT HEER VAN VLOSWIJK +
212. " N OUWEROGGE GIJSBERT (PASTOOR) *
213. " N COLBERT CLAES +
213. " N DOEKESSE CORNELIS *
214. " N SCHRIEK BEATRIX +
214. " N WETTUM (WETTEM) VAN JAN *
215. " N TREESELE DIRK +
215. " N EKKEVELD VAN ANTONY *
215. BUSSEMER N SCHRAM PIETER WED
216. KERKSTR Z WALLIS TOMAS
217. " Z BAKKER ARY
217. " Z JANSZ PAULUS
217. KERKSTR Z GHIELEN JAN
218. ANNASTR N SLUIJS VAN DER GERRIT
219. KERKSTR Z GEUS ALBERT
220. BUSSEMER Z AMSON SIJMEN + (LEDIG)
220. " Z DIRKS AALTJE
220. " Z BAKKER AALTJE
220. " Z EVERS GERRITJE
221. " Z COS JAN +
221. " Z WIT DE JAN *
222. " Z GROOT DE CLAAS ANNETJE f 1.15.--
222. " Z BEEN HENDRIK f 8.--.--
222. " Z BET GEESJE f 1.15.--
222. " Z WAARD NEELTJE f 1.15.--
223. " Z GUYKING CAPARIS + N.V.T.
223. " Z DERTELE VAN JAN f 5.--.--
223. " Z RIDDER DE WILLEM * f 15.10.--
223. " Z RIDDER DE HENDRIK *
223. " Z MILITIE N.V.T.
224. " Z DOEKES CORNELIS f 4.15.--
224. " Z HAAN JOOSTEN JAN WED. *+ f 38.--.--
225. " Z HAAN JOOSTEN JAN WED + N.V.T.
225. " Z GERRITSZ BARENT * f
226. " Z VEEN STEVEN RIJKSE + N.V.T.
226. " Z KLIJBOL HENDRIK f 13.10.--
227. " Z JOBMAN CORNELIS WED + f 17.10.--
228. " Z GUYKING CASPARIS +
228. " Z LAMBERTS CORS (SOLDAAT) *
228. " Z LAMMERS ARIAANTJE
229. " Z JONGH DE CLAES WED. +
229. " Z MUTS WILLEM *
229. " Z EEN SOLDAETE VROUW *
229. " Z SMIT PIETER *
230. " Z GEUS THOMAS +
230. " Z CODDEBEIJER DE WILLEM WED. *
230. " Z GRIET UYT DE LAESTE STUYVER *
230. " Z BOURLAGEN JAN
231. " Z MICHOU PIERRE WED. +
231. " Z EEN SOLDAAT *
231. BUSSEMER Z HARDER GERRIT
240. GIJGELSTR N
241.
242.
243. " STAL ZONDER BEWOONDERS
244.
248. FYTUSSTR N
249.
250.
251. " N KOOT VAN HENDRIK
251. " N KOOT VAN HENDRIK
251. " N ZEDERT MEY 1749 LAMBERT RUYTER f 4.--.--
251 " N RUYTER DE LAMBERT
279. YSAKE ELIAS ALS VLEESHOUWER INSAOLVENT
279. NIETS VAN TE HALEN
308. BON LUBBERZ WED f 42.--.--
308. ALS VLEESHOUWER EN SPEKSLAGER f 17.--.--
308. TWEE VARKENS f 4.--.--
VROUWESTR
319. " PASSAGIEGELD f 21.--.--
CATTENHAGE
334. " BOURITIUS POSTMEESTER V. PAARDEN f 5.12.--
334. " STELDER JAN f 21.--.--
334 " VOS CHRISTOFFEL f 16.--.--
334 " BOURITIUS POSTMEESTER
334 " VOOR ZIJN PAARDEN f 10.11.--
367. LOFVELT PIETER f40.--.--
367. DAAR ONDER IN QUAALEBRINK
368. KOOT VAN JAN f 38.--.--
368 ALS WIJN EN DRANKVERKOPER f 94.11.--

407. BINNENHAVEN EEN KOORNMOLEN
_____________________________________________________________
BUSSUM OAN 113.1
Verpondingnummer - naam - belastingaanslag 1749
408 Elbert Rijksz Perk f 30. 5.--
409 Evert Lubbertz f 9.15.--
410 Jan Brand f 20.--.--
411 De Kapel
412 Jacob Willemsz Steur f 37. 5.--
413 Peter Ledder f 16.--.--
414 Jacob Huysman f 46. 5.--
415 Pieter Jacobz Ruyter f 21. 5.--
416 Harmen de Jong f 64.--.--
417 Marten Gijsbertz f 68.--.--
418 Claas Gerritz Fokker f 43.10.--
419 Gijsbert Pieterz Hol f 9.15.--
419 Cornelis IJsbergen f 13. 5.--
420 In de roomse kerk een persoon f 3. 5.--
421 Abraham Antonisz f 26.10.--
422 Pieter Gijsbert Huysman f 29. 5.--
423 Willem Gijsbertz Steur f 47. 5.--
424 Hendrik Martenz f 33.10.--
425 Lambert Jansz f 39. 5.--
426 Roelof Gerritz f 57. 5.--
427 Sijmen Jacobsz f 14.10.--
428 Hendrik Jacob Boelhouwer f 17.--.--
430 Hendrik Meyerde f 32.10.--
___________
f 679.10.--
430 Jan Geun f 19. 5.--
431 IJsbrand Jansz f 7.--.--
432 De Wed Rijk Claasz de Boer f 50.10.--
433 Jacob Gerritsz Ruysendal f 71.15.--
434 Gijsbert Huysman f 8.--.--
435 Andries van Hulsbergen f 6.--.--
435 De Wed Lambert Keijser f 7.--.--
436 De Wed Jan Ewouds f 43.10.--
437 Coppen Coppensz f 30.15.--
438 Lambert Coppen f 44.15.--
439 Wed Willem Lubbertz en dogter f 5.10.--
440 Rijk Woutersz f 6.--.--
440 Gerrit Gerritsz f 6.--.--
441 Roelof van Stranden f 58.--.--
442 Wouter van Laerssum f 8.10.--
442 Dirk Nagel f 6.--.--
443 Elbert Correl f 3.--.--
444 Harmen Schalk f 34.--.--
445 Jan Jansz Ligter f 8.--.--
446 Jacob Pietersz Ruyter f 26.10.--
447 Jan Teunisse Post f 18.15.--
447 Cornelis Jacobz Dekker f 15.10.--
447 Fredrik Christiaanz f 10.15.--
___________
f 495.--.--
448 Jan van Elten f 11.15.--
448 Jan Schalk f 7.--.--
448 Jacob van Laren f 3. 5.--
448 Wed. Gijsbert Steur f 10.15.--
449 Meyndert Jansz f 20. 5.--
449 Wouter Schalk f 21. 5.--
450 Rut Teunisz en Jan Willems f 24.10.--
451 Hendrik Snijder f 5.--.--
452 Hendrik de Boer f 34.10.--
452 Jannetje Pronk f 2. 5.--
453 Jacob Jansz Ruysendaal f 28. 5.--
________
BuytenhuysenÄ
... Veel weggelaten
455 Pieter Claasz de Goyer f 51..--.--
455 Hendrik Cornelisz Slykhuys f 6.10.--
474 Willem Ruysendaal f 48.--.--
... Lambert Eemen Coopmanschap f 69.--.--
... Pieter Groen in de Watermolen f 6.10.--
... Johannes Groenhart f 4. 5.--
... Wed. Evert Borman f 4. 5.--
... Jan Hendriksz op de Bleek f 45.--.--
__________
f 129.10.--
___________________________________________________
Opmerking:
1. Opmaak van 'Verponding Onroerend Goed ' (N 113 749) nog niet geheel voltooid.
2. Plattegrond Vesting Naarden: Detail van de kopiekaart van Fabius ca. 1725. Herdruk van de Stichting Vijverberg te Naarden.
______________________________
F.J.J. de Gooijer
HISTORIE VAN HET GOOI, GOOIERS EN ERFGOIERS 
http://gooijer.nl.jouwpagina.nl

Voor afbeeldingen en foto's, zie:
http://gooiland.vijftigplusser.nl

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?